Turistika

slovensky-raj-02 

 

VŠETKY AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SLOVENSKOM RAJI NÁJDETE NA  www.vraji.sk 

Slovenský raj je turisticky zaujímavý po celý rok. Jeho územie sprístupňuje okolo 300 km značkovaných turistických chodníkov. Na poznávanie prírody národného parku slúži 5 náučných chodníkov.

Penzión Salamander je vhodným východiskom na turistické vychádzky do roklín a na planiny Slovenského raja ako aj cyklistické túry po oblasti Gemera a Spiša (Dobšinská ľadová jaskyňa, Betliar, Krásna hôrka, Spišský hrad). Vhodné umiestnenie penziónu Salamander ponúka vyžitie vo všetkých ročných obdobiach.

V zime lyžovanie v neďalekých lyžiarskych strediskách Plejsy, Poráč a Mlynky alebo niektoré z mnohých lyžiarskych stredísk Vysokých Tatier.

V letnej sezóne sú to nespočetné možnosti túr do Slovenského raja a Vysokých Tatier. V okruhu 50km sa nachádzajú najväčšie prírodné a historické skvosty Slovenska. Na výletoch za históriou môžete vidieť historické pamiatky Spiša alebo Gemera ako napríklad Spišský hrad, Spišská Kapitula, Levoča, Kežmarok, Kašetieľ v Betliari, hrad Krásna Hôrka ale aj veľké množstvo iných gotických pamútihodností (kostolov, radníc, kaplniek atď).

slovensky-raj-05

  Pri výletoch do prírody sa môžete vybrať za krásami Slovenského raja, ktorý je jedinečným dielom prírody s prekrásnymi kaňonmi, priepasťami, vodopádmi a jaskyňami. Prechod tiesňavami umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, stúpačky, reťaze a pod. Môžete spoznať niektoré zo slovenských jaskýň: Dobšinská Ľadová jaskyňa, Domica, Ochtínska aragonitová jaskyňa.

Milovníci vodných športov si môžu vybrať medzi vodnou nádržou Dedinky, s možnosťou plávania, člnkovania a rybolovu, alebo termálnym kúpaliskom v neďalekom Vrbove, v areáli ktorého sa nachádza aj detský bazén a tobogán.

 

 

 

Turistické výlety do okolia

Tiesňavou Zejmarská roklina na Čertovu hlavu Dedinky - Biele Vody - Zejmarská roklina - Geravy - Predný Hýľ - Čertova hlava - Chotárna dolka - Biele Vody - Dedinky

turistika-zejmarska-dolinaPoloha: Slovenský raj (juh) - východná časť. Východiskový a cieľový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko. Časový rozvrh: Dedinky - Biele Vody 1/2 hod. - Geravy 3/4 hod. - Predný Hýľ 3/4 hod. - Zadný Hýľ 1/4 hod. - Čertova hlava 1/2 hod. - Chotárna dolka 1/2 hod. - Biele Vody 1/2 hod. - Dedinky 1/2 hod. Spolu: 4 1/4 hod. Prevýšenie: 271 m. Mapa: Slovenský raj, mierka l : 50 000 (list 124), VKÚ, š. p., Harmanec.

Náročnosť: Stredne náročná okružná túra. V krátkej exponovanej tiesňave Zejmarská roklina je výstup zabezpečený rebríkmi, stúpadlami a reťazami a vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, môže sa ísť len proti toku potoka! Ostatné časti trasy prechádzajú pohodlným terénom po lesných cestách a chodníkoch. Trasa je dobre značkovaná, prechodu cez planinu Geravy však treba za nepriaznivého počasia venovať zvýšenú pozornosť.

Základná trasa: Túra vedie krajinársky pestrou južnou časťou Slovenského raja. Najnáročnejším úsekom je prechod romantickou tiesňavou Zejmarská roklina, ktorá je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie. Po výstupe na okraj planiny Geravy nasleduje traverz popod Hýľ do sedla Čertova hlava, ktoré ponúka viacero pekných výhľadov.

Trasa vedie z obce Dedinky (795 m) červenou značkou (0908) juhovýchodným smerom. Vyberieme sa po asfaltovej ceste popri vodnej nádrži Palcmanská Maša, pred hotelom odbočíme doľava a hore. Prejdeme popri chate Horskej služby do lesa na úpätie lyžiarskych svahov. Do osady Biele Vody (780 m) sa dostaneme po okraji zjazdovej trate. Pri rázcestí odbočíme doľava a hore na modro značkovaný chodník vedúci popri potoku do tiesňavy Zejmarská roklina. Pomocou technických pomôcok prekonáme vodopády Kpt. Jána Nálepku. Po krátkom, avšak náročnom prechode tiesňavou vystúpime v jej závere už len miernejšie hore lesom okolo vyvieračky Zejmarská studňa na okraj rozsiahlej krasovej planiny k rázcestiu Geravy (l 032 m). V budove vrcholovej stanice sedačkovej lanovky z Dediniek je v letnej sezóne možnosť občerstvenia. Ďalej prejdeme lesným a lúčnym prostredím planiny na jej východný okraj. Pokračujeme severovýchodným smerom po zeleno značkovanej lesnej ceste (5723). Prejdeme pohodlne cez viaceré lúky na okraj planiny k rázcestiu Predný Hýľ (l 045 m). Pokračujeme žltou značkou (8743) okolo rázcestia Zadný Hýľ (l 037 m). Trasa traverzuje väčšinou lesom do vyhliadkového sedla Čertova hlava (l 051 m), kde odbočíme doprava a dolu na červenú značku (0908). Asi po 1,5 km sa dostaneme z lesnej cesty doprava na chodník. Traverzom zostúpime polootvoreným terénom k rázcestiu Chotárna dolka (880 m). Pokračujeme červeno značkovanou lesnou cestou, ktorá vedie krátko hore do otvoreného terénu v sedle Okrúhla jama s viacerými peknými výhľadmi. Cez lúky zostúpime do osady Biele Vody. Návrat do Dediniek absolvujeme podobne ako v úvode trasy po červenej značke. Dedinky ponúkajú viacero možností ubytovania a občerstvenia.

Na Geravy a Havraniu skalu

Dedinky - Geravy - Malý Zajf - Občasný prameň - Havrania skala - Stratená - Dedinky

turistika-geravyPoloha: Slovenský raj (juh) - západná časť. Východiskový a cieľový bod: Dedinky, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko. Časový rozvrh: Dedinky - Geravy 3/4 hod. - Malý Zajf 1/2 hod. - Veľký a Malý Zajf 1/2 hod. - Občasný prameň 1/2 hod. - Havrania skala 1/2 hod. - Občasný prameň 1/4 hod. - Stratená 1/4 hod. - Stratenská píla 1/4 hod. - Dedinky 3/4 hod. Spolu: 4 3/4 hod. Prevýšenie: 368 m. Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, š. p., Harmanec.

Náročnosť: Stredne náročná okružná túra. Namáhavejšie je kratšie, avšak strmé stúpanie na planinu Geravy a výstup od Občasného prameňa na Havraniu skalu. Ostatné úseky vedú pohodlným terénom s jednoduchou orientáciou, zvýšenú pozornosť však treba venovať častej zmene farby turistického značkovania.

Základná trasa: Túra umožňuje obdivovať rozmanitosť južnej časti Slovenského raja. Výlet zahŕňa výstup na krasovú planinu Geravy a prechod príťažlivým prostredím prírodnej rezervácie Malý Zajf. Od prírodnej pamiatky Občasný prameň sa možno dostať na skalný vyhliadkový vrch Havrania skala, ktorý je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie. Záver túry ponúka horskú banícku obec Stratená a romantické prostredie okolia Stratenskej píly. Začneme v obci Dedinky (795 m) na zelenej značke (5723), ktorá smeruje hore obcou okolo kostola. Pokračuje cez lúky pod Gačovskou skalou a neskôr lesom, kde prechádza strmšie popod sedačkovú lanovku. Záver výstupu k hornej stanici sedačkovej lanovky je miernejší. Úvod túry si môžeme spestriť použitím lanovky. Vo vrcholovej stanici je v letných mesiacoch možnosť občerstvenia. Od rázcestia na planine Geravy (l 032 m) pokračujeme žltou značkou (8769) západným smerom. Žltá značka krátko vedie spolu s červenou značkou (0910), onedlho však odbočíme doľava a strmšie klesneme po žltej značke k rázcestiu Malý Zajf (900 m). Pokračujeme mier ne dolu lúčnou dolinou Malý Zajf. Na rázcestí Veľký a Malý Zajf (818 m) odbočíme doprava po žltej značke. Krátko vystúpime mierne hore dolinou Veľký Zajf po úzkej asfaltovej ceste, z ktorej neskôr odbočíme doľava ponad potok. Prekonáme strmšie stúpanie lesným chodníkom k prírodnej pamiatke Občasný prameň (960 m). Žltou značkou vystúpime strmo hore na vyhliadkový vrch Havrania skala (1 153 m) so strmými stenami. Potešíme sa prekrásnym výhľadom na planiny Slovenského raja a okolité pohoria. Trasa sa vracia späť k Občasnému prameňu a pokračuje po zelenej značke (5727) Traverzom cez les popod Havraniu skalu na lúku. Neskôr prejdeme cez les a strmšie zostúpime do obce Stratená (805 m), odkiaľ pokračujeme Stratenskou dolinou východným smerom po červenej značke (0908) vedúcej po ľavom brehu Hnilca. Po Stratenskú pílu pôjdeme po asfaltovej ceste. Pekné okolie chatovej osady umocňuje úzke dno doliny zaliatej vodnou nádržou Palcmanská Maša. Od rázcestia Stratenská píla (785 m) sa ďalej vyberieme po červenej značke. Pôjdeme po brehu vodnej nádrže a krátkym výšvi-hom cez les sa dostaneme späť do obce Dedinky, kde využijeme možnosť občerstvenia. Časťou tejto trasy prechádzajú aj náučné chodníky.